top of page
Edited Image 2014-4-30-15_2_53.png

BETROKKEN EXPERTS

Het concept Top VVE is ontwikkeld door Stichting Vinci. Vinci is een netwerkorganisatie. De kern bestaat uit Walter de Wit, Arjen Scholten en Kees Broekhof. Zij laten zich bijstaan door een groot netwerk van experts, afkomstig uit wetenschap, onderzoek en praktijk. Zij denken mee, adviseren en zijn vaak ook betrokken bij de uitvoering. Samen werken ze aan sterk kennisonderbouwde aanpakken, met de bedoeling de opbrengsten van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) sterk te vergroten. 

 

Vinci werkt samen met o.a. de Universiteit Utrecht, de VU en de Hogeschool Utrecht.

 

Voor de eerste versie van het concept dachten mee: Wendy de Geus en Marco Zuidam (Oberon), Jaap Scheerens (em. hoogleraar), Hans Cohen de Lara (voorheen Sardes), Woutje Westenbrink en Pieter Appelhof. We probeerden voort te bouwen op het wetenschappelijke werk van Wim Meijnen, Lia Mulder en Paul Jungbluth (ITS en Kohnstamm instituut). Een bijzondere rol was weggelegd voor Jo Kloprogge (oprichter en oud-directeur van Sardes).

 

Ed Hoekstra (AKTA), Simone Sorber en Berthold Gunster dachten (en denken) mee over het imago en de (fysieke) uitstraling van Top VVE.

 

Ditte Lockhorst (Oberon/UU), Suzanne van Oers e.a. doen dat op het vlak van professionalisering (en dan met name de kennisgemeenschap).

 

Prof. Adriana Bus adviseert rondom ouders en home literacy. Zij is ook betrokken bij het onderzoek naar de effecten van de ouderinterventies van Top VVE. 

 

Reint-Jan Renes (lector HU) en de gedragspsychologen van DUWTJE ontwikkelen mee aan het ouderprogramma van Vinci. Ook de makers van het programma Bereslim (Groningen) spelen daarbij een belangrijke rol.

 

Jeroen Aarssen (Sardes) dacht mee over executieve functies en is als trainer-coach betrokken bij de uitvoering in Dordrecht. Hanna Mulder en Pauline Slot (UU) worden gewaardeerd om hun advies op dit vlak

 

Lotte Henrichs (UU) leidt het onderzoekt naar de opbrengsten van Top VVE en denkt mee over het professionaliseringsprogramma van Top VVE.

 

Trainers Suzanne van Oers, Heleen Versteegen en Yvonne Leenders zijn VVE-experts in de volle breedte , met sterke opvattingen over OGW (opbrengstgericht werken), spelend leren, effectieve professionalisering en taal en denken.

 

Vinci is de meedenkers uit de directe praktijk dankbaar voor hun voortdurende feedback en kritiek. In het bijzonder moeten worden genoemd: Karin van der Graaf, Linda van de Veerdonk, Jeroen Nusteling (SDK Kinderopvang), Stephan Haksteeg (gemeente Dordrecht), Annemiek Elsing (Conexus),

Astrid Snelder (KINOP), Mireille Aarts (KION), Nevin Tosun en Henk Peereboom (gemeente Nijmegen).

 

In het bijzonder ook dank aan Jo Kloprogge, voor het kritisch adviseren op velerlei vlak, zoals het vraagstuk vervolgimplementatie, de borging en de spin-off. Vanaf het begin hebben Arjen Scholten, Kees Broekhof en Walter de Wit het geheel proberen te coördineren. Sarah Engel is hen (dat was nodig) komen aanvullen.

bottom of page