top of page
Edited Image 2014-4-30-15_2_53.png

WERKEND IN EEN TOPORGANISATIE

Een goede aansturing is een belangrijke voorwaarde voor leeropbrengsten. In veel voorzieningen voor jonge kinderen lijkt dit op een aantal niveaus achter te blijven. Directe aansturing, feedback en begeleiding zijn nodig, en in de juiste leercultuur wordt hier ook door leidsters en leerkrachten om gevraagd. Het gaat dan zowel om de inrichting van de organisatie ( bijv. tijdsplanning, contacten met ouders) als om de interactie met kinderen (opbrengstgericht i.p.v. activiteitgericht). De leiding/directie van een Topvoorziening is in staat de leidsters en leerkrachten zodanig aan te sturen dat zij het beste uit zichzelf en de kinderen halen.  

 

 

De ervaringen met de Brede School Academie in Utrecht bevestigen dat krachtige aansturing een voorwaarde is om een vernieuwend onderwijsconcept goed uit de verf te laten komen (vergelijk ook de effectiviteitsliteratuur). De leiding/directie van Top VVE heeft een gedegen inhoudelijke kennis van het programma nodig en is in staat om het personeel zodanig aan te sturen dat zij het beste uit zichzelf en de kinderen halen.

 

Het ontwikkelen van een kennisgemeenschap, de inzet van IB-ers, de professionalisering, het imago en de inrichting realiseren, gaan het gemakkelijkst onder centrale leiding. Indien dit niet mogelijk is, dient zeer nauw te worden samengewerkt tussen de voorschoolse en de vroegschoolse instelling. 

Meer over professionalisering: 

Professionalisering: de kern, geen terzijde

Misschien wel de belangrijkste opdracht van Top VVE is de vergroting van de educatieve kwaliteit. In termen van het instrument CLASS (Classroom Assesment Scoring System): op het domein van de educatieve kwaliteit streven we naar een 5+ score op een lijn van 0 tot 7 (zie artikel 9). Onderzoekers van de UU (Henrichs) noemen dat een ‘zeer ambitieus doel’, slechts te bewerkstelligen onder een groot aantal voorwaarden.

 

De belangrijkste: een intensief en samenhangend professionaliseringsaanbod.

In een review van bestaande literatuur over professionalisering van medewerkers in voorschoolse settings, concluderen Henrichs en Leseman (UU) dat het effect van professionalisering altijd afhangt van permanentie, gezamenlijkheid en reflectie.

Die opvatting is verwerkt in de vier lijnen van het Top VVE professionaliseringsprogramma:

  1. Intensieve training

  2. Intensieve coaching

  3. De kennisgemeenschap

  4. Onderzoek

 

Lees meer: 

bottom of page