top of page
Edited Image 2014-4-30-15_2_53.png

EEN ANDERE OUDERBENADERING

Imago en ambitie

Top VVE begint met het neerzetten van hoge verwachtingen en het aanboren van de ambities van ouders voor hun kind. Dit gebeurt in eerste instantie door het doel en het imago van de VVE-voorziening voor ouders helder te maken (vgl. artikel 2). De boodschap is dat Top VVE er niet is om kinderen en ouders te helpen om ‘achterstanden weg te werken’, maar juist om kansen te bieden, om kinderen een stevige impuls te geven in hun ontwikkeling en zo de kans op een goede loopbaan in het Nederlandse onderwijssysteem te vergroten. De deelnemers en de uitvoerders van Top VVE gaan wederzijds een verplichting aan om dit waar te maken. Dat betekent ook dat ouders en kinderen alleen worden toegelaten voor deelname als zij aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder:

• verplichte aanwezigheid van kinderen op de overeengekomen dagdelen

 • verplichte deelname van ouders aan informatie- en scholingsbijeenkomsten 

• een actief ondersteunende houding van ouders

Ondersteunend gedrag thuis

In Nederland wordt sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw geïnvesteerd in aanpakken om het onderwijsondersteunend gedrag thuis van ouders met een lage sociaaleconomische status te beïnvloeden. Deze investeringen kennen een duidelijke golfbeweging in de tijd: in de beginjaren in de grote stedelijke programma’s, in de jaren tachtig opnieuw met de Stap-programma’s en sinds enkele jaren weer herrijzend met een variëteit aan aanpakken en programma’s. Tussentijds effectonderzoek liet telkens teleurstellende resultaten zien: de programma’s leken niet of nauwelijks te leiden tot ander gedrag van ouders, laat staan tot effect op de prestaties van hun kinderen. Recent onderzoek naar de effecten van VVE thuis en de VoorleesExpress bevestigt dit beeld: als er al (kleine) effecten worden waargenomen, doven die na korte tijd weer uit. Het is blijkbaar een taaie opdracht om ouders te bewegen tot effectief onderwijsondersteunend gedrag. Tijd voor een andere blik op ouderprogramma’s.

In het project HOE? – hogere opbrengsten educatieve ouderprogramma’s 0-6 jaar – onderzoekt Vinci niet wat ouders zouden moeten zijn om hun kind te ondersteunen, maar de vraag hoe hen daartoe te bewegen. Om die vraag te beantwoorden gaan we ten rade bij de gedragswetenschap. We spraken met gedragseconomen en -psychologen, marketingexperts en reclamemensen.  Met de HU en de Universiteit Wageningen ontwerpen we nieuwe ouderinterventies, waarbij we kennis uit de klassieke ouderprogramma’s en inzichten uit de gedragswetenschap proberen te koppelen. Lees er hier meer over:

Daarop vooruitlopend ontwikkelden en onderzochten we de ouderinterventie Let’s nudge, die is opgenomen in het Top VVE programma. 

bottom of page