top of page
Edited Image 2014-4-30-15_2_53.png

ONDERZOEK ALS BASIS & TOETS VAN TOPKWALITEIT

 

We vinden het van groot belang dat een Top-VVE-aanpak continuerend wordt gevoed door wetenschappelijke kennis en dat de opbrengsten middels onderzoek worden gevolgd. 

Idealiter gaan de Top VVE centra fungeren als lokale (of landelijke) innovatiecentra VVE, met een spin-off functie naar de overige sector.

Er zijn verschillende manieren waarop we dit willen realiseren, c.q. dit momenteel plaatsvindt. 

 

Dit betekent:
 

  • Deelname aan onderzoek. De voorzieningen nemen bij voorkeur structureel deel aan zowel intern geïnitieerd, als onafhankelijk extern onderzoek. Bij de eerste deelnemende gemeenten Nijmegen en Dordrecht wordt in de eerste 2 jaar herhaaldelijk de CLASS-meting (Classroom Assesment Scoring System) afgenomen door de Universiteit Utrecht, om de ontwikkelingen in kwaliteit van het aanbod vast te stellen. Aanvullend proberen we middels taalmetingen (met de CELF-taaltoets (Clinical Evaluation of Language Fundamentals)) door externe ‘testers’ grip te krijgen op de complexe metingen van taalontwikkeling bij ‘het Jonge Kind’. Naar de oudercomponent wordt apart onderzoek gedaan door de VU i.h.k.v. de landelijke innovatiecentra VVE.

  • Doorlopende versterking van de aanpak op basis van (zoveel mogelijk wetenschappelijke) kennis en ervaringen. Nieuwe kennis en inzichten kunnen leiden tot vernieuwingen in het curriculum, in de uitstraling, ouderaanpak etc.  Deze kennis en inzichten kunnen zowel worden aangedragen intern, vanuit de kennisgemeenschap zelf, als door externe expertise.
     

Een aantal onderdelen van Top VVE is anno 2019 zeker sterk onderbouwd, andere onderdelen, met name de ouderaanpak en de ‘uitstraling’, vinden we zelf nog te weinig goed onderbouwd en uitgewerkt. 

bottom of page