top of page
Edited Image 2014-4-30-15_2_53.png
villa buiten.jpg

MASTERCLASS TOP VVE 

15 APRIL 2019 | 10:00-13:30 UUR | VILLA JONGERIUS, UTRECHT

 

Wilt u samen met Vinci aan de slag met Top VVE, dan vindt u informatie onder: AANBOD.

Een beeldverslag vindt u onderaan de pagina. 

INTRODUCTIE

Meer schwung in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). En veel hogere opbrengsten. Dat is kortweg de doelstelling van de door stichting Vinci ontwikkelde aanpak Top VVE. Vinci is een collectief van wetenschappers, onderzoekers en praktijkexperts, dat zich inzet voor effectievere bestrijding van onderwijsachterstanden. Eerder liet hun project de Brede School Academie zien dat dat niet onmogelijk is. Goed doordachte en kennis onderbouwde aanpakken kunnen leiden tot veel grotere effecten van onderwijs aan doelgroepleerlingen.

Het lukt in Nederland nog niet overtuigend om met VVE achterstanden van doelgroep leerlingen te verminderen. Het komt er op neer dat de educatieve kwaliteit te laag is. Alle reden om die te verhogen. Maar mogelijk zijn er ook andere aspecten die voor verbetering in aanmerking komen. Het imago,  bijvoorbeeld.  Zou het kunnen? Een VVE-locatie waarvoor ouders in de rij staan. Een boeiende plek waar wetenschap en praktijk samen optrekken en waar perspectiefrijke vernieuwingen worden uitgeprobeerd en onderzocht?

De doelstelling van Top VVE – achterstand weg na groep  2 – is gewaagd. De aanpak zelf is dat evenzeer. Die is ontwikkeld door een groep VVE-experts, die zich lieten inspireren door een pleidooi van Mulder en Meijnen (2013) voor een meer doordachte opzet van VVE-onderzoek, met gecontroleerde VVE-experimenten. In Nijmegen en Dordrecht wordt op verschillende locaties gewerkt met Top VVE. Het is de bedoeling dat die locaties gaan fungeren als voorbeeldcentra voor de rest van het onderwijsveld in die gemeenten.

Tijdens de masterclass gingen we op zoek naar hogere opbrengsten van Voor- en Vroegschoolse Educatie. We presenteerden een aantal bouwstenen van het concept Top VVE en gaven een inkijkje in de eerste opbrengsten.

vinci-banner.jpg

SPREKERS EN PRESENTATIES

Berthold Gunster (Omdenken) presenteerde de ochtend, samen met acteur Dion

Presentatie door Walter de Wit (Stichting Vinci).

Introductie Top VVE: 

jeroen.jpg

Interview met Jeroen Nusteling (directeur SDK Kinderopvang) – over het belang van samenwerking: samenwerking in de hele breedte is het devies. Kennis binnenhalen door samen te werken met universiteiten; een professionele kennisgemeenschap ontwikkelen voor uitwisseling en verspreiding van kennis; een continue uitwisseling tussen theorie en praktijk. Belangrijk: het gaat erom dat de volledige organisatie meedoet aan deze uitwisseling. 

 

Kees Broekhof (Stichting Vinci)
Over de kern van programma Top VVE: 

Lotte Henrichs (Universiteit Utrecht)

Over opbrengsten Top VVE:

Lotte Henrichs (Universiteit Utrecht)

Over opbrengsten Top VVE: 

Ditte Lockhorst (onderzoeksbureau Oberon)

Over voortdurende professionalisering: 

Linda.jpg

Interview met Linda van de Veerdonk (coach en voorzitter KG (kennisgemeenschap) bij SDK) over het laten slagen van de kennisgemeenschap. 

Heb je drie tips voor ons?
1. Het gaat niet vanzelf, het kost tijd. Het gaat voor een groot deel erom vertrouwen te ontwikkelen binnen de groep. 

2. Opbouw van de cyclus: zorg dat er genoeg tijd is om met de kennis aan de gang te gaan, te experimenteren, zodat bij een volgende bijeenkomst men bagage heeft. 

3. Begeleiding: vooral aan het begin is het belangrijk om in een nieuwe situatie een vaste structuur aan te bieden. Vanzelf volgt dat eigenaarschap overgenomen wordt, dan kan de structuur iets losser worden vormgegeven. 

Koppeling theorie en praktijk is ook erg belangrijk, zorg er daarom voor dat je ook als begeleider van de kennisgemeenschap op de groep aanwezig bent. 


Kan je een sleutelmoment aanwijzent?

Ik hoorde iets over een whatsapp-groep en navraag leerde me dat de groep uit zichzelf een groep had aangemaakt waarin ze hun vragen deelden en elkaar tips gaven. Opgezet vanuit eigen enthousiasme! 

 

Arjen Scholten (Stichting Vinci)

Context betrokkenheid gedragsexperts bij iinterventies: 

Reint Jan Renes (Hogeschool van Amsterdam)

Over ouders en de gedragswetenschap: 

Walter de Wit (Oberon/Vinci) 

Over de betekenis voor het lokale beleid: 

BEELDVERSLAG
Klik op de foto voor een diavoorstelling mét context. 

bottom of page