Edited Image 2014-4-30-15_2_53.png

AANBOD

 

Vinci kan voor u (gemeenten, schoolbesturen, voorschoolorganisaties en landelijke platforms en overheden) de volgende activiteiten uitvoeren:

 

1) Informatief of verkennend gesprek over Top VVE

     Kosten: gratis

 

2) Presentatie Top VVE op info-bijeenkomst

     Kosten: gratis

 

3) Inspiratiebijeenkomst Top VVE

     Kosten: gratis

 

4) Haalbaarheidsonderzoek en -advies ‘Top VVE’

     Kosten: afhankelijk van omvang gemeente € 4.000,- - € 8.000,- excl. BTW, looptijd 2 maanden

 

5) Uitvoeringstraject Top-VVE

     Kosten worden bepaald o.b.v. haalbaarheidsonderzoek, looptijd minimaal 1,5 jaar

We starten een Top-VVE-traject op in uw gemeente, op basis van het Haalbaarheidsonderzoek (zie punt 4). Dit kan beginnen met de voorschoolse educatie, met ‘koppels’ of met de vroegschoolse educatie. Wij beschikken over een eigen netwerk van experts, en combineren dit bij voorkeur met lokale partners. Doelstelling is hoog-effectieve voorzieningen in zware achterstandssituaties. Deze voorzieningen gaan functioneren als lokale innovatiecentra, met een spin-off-functie naar de rest van het veld. 

 

Andere diensten van Vinci:

  • een BSA (Brede School Academie)

  • top-achterstandsscholen

  • een effectieve Ouderaanpak-OAB

  • zomerscholen/zomerbeleid

  • nieuwe hoog-effectieve aanpakken en voorzieningen realiseren samen met u

 

Zie ook www.vinci-toponderwijs.nl