top of page
Edited Image 2014-4-30-15_2_53.png

AANBOD

Achtergrond

Het professionaliseringsprogramma TOP VVE heeft een ambitieus doel –  de (aanzienlijke) versterking van de educatieve kwaliteit van VVE. De toets is het internationaal genormeerde CLASS observatie instrument, waarmee de proceskwaliteit in een VVE groep kan worden vastgesteld. Gestreefd wordt naar een 5+ score op het domein educatieve kwaliteit.

Dat kan worden bereikt met een professionaliseringsprogramma dat is gebaseerd op de pijlers:

 • Permanente educatie

 • Gezamenlijkheid

 • Reflectie

 • Intensiteit

 

Vinci kan voor u (gemeenten, schoolbesturen, voorschoolorganisaties en landelijke platforms en overheden) de volgende activiteiten uitvoeren:

 

1) Informatief of verkennend gesprek over Top VVE

     Kosten: gratis

 

2) Presentatie Top VVE op info-bijeenkomst

     Kosten: gratis

 

3) Inspiratiebijeenkomst Top VVE

     Kosten: gratis

 

4) Haalbaarheidsonderzoek en -advies ‘Top VVE’

     Kosten: afhankelijk van omvang gemeente € 4.000,- - € 8.000,- excl. BTW, looptijd 2 maanden

 

5) Uitvoeringstraject Top-VVE

     Kosten worden bepaald o.b.v. haalbaarheidsonderzoek, looptijd minimaal 1,5 jaar

We starten een Top-VVE-traject op in uw gemeente, op basis van het Haalbaarheidsonderzoek (zie punt 4). Dit kan beginnen met de voorschoolse educatie, met ‘koppels’ of met de vroegschoolse educatie. Wij beschikken over een eigen netwerk van experts, en combineren dit bij voorkeur met lokale partners. Doelstelling is hoog-effectieve voorzieningen in zware achterstandssituaties. Deze voorzieningen gaan functioneren als lokale innovatiecentra, met een spin-off-functie naar de rest van het veld.

Inhoud

Cursisten nemen deel aan een intensief professionaliseringsprogramma, dat bestaat uit drie met elkaar samenhangende onderdelen: training, coaching, Professionele Leer Gemeenschap (PLG). Centraal staat (het versterken van) de educatieve kwaliteit van VVE. Gemiddeld genomen blijft die in Nederland (maar ook internationaal) achter bij de organisatorische en pedagogische kwaliteit. Onder educatieve kwaliteit wordt verstaan: hogere orde denken, probleem oplossend vermogen, diepgang, nieuwe kennis en aandacht voor rijke taal. In de cursus zijn die begrippen samengebracht onder de aanduiding taal en denken. Cursisten versterken hun interactievaardigheden en oefenen in het voeren van zinvolle gesprekjes met peuters en kleuters, die kinderen aanzetten tot denken: taalstimulerende interactie. De cursus is opgedeeld in verschillende modules, die op maat kunnen worden ingezet.

 1. Absolute beginners

 2. Sustained Shared Thinking

 3. Interactief voorlezen (met digitale boeken)

 4. Begeleid spel

 5. Executieve functies

 6. Inrichting en uitstraling van lokaal

 7. Pageturner

 8. Functioneren in een PLG

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor leerkrachten P.O. en gekwalificeerde Pedagogisch Medewerkers.

Aanvangsniveau deelnemers

De deelnemers zijn bevoegd om te kunnen werken in de Voor en Vroeg Schoolse Educatie en hebben minimaal twee jaar ervaring met onderwijs aan leerlingen met een VVE-indicatie. Bovendien is de organisatorische en pedagogische kwaliteit in hun groepen van (ten minste) gemiddelde kwaliteit. Hun motivatie is een belangrijk criterium voor toelating tot het professionaliseringsprogramma TOP VVE.

Lengte cursus

De minimale duur van een TOP VVE traject is 18 – 24 maanden.

Studiebelasting

De training, coaching, deelname PLG vindt plaats ‘on the job’. Zelf-. thuisstudie en examinering is niet aan de orde.

 

Andere diensten van Vinci:

 • een BSA (Brede School Academie)

 • top-achterstandsscholen

 • een effectieve Ouderaanpak-OAB

 • zomerscholen/zomerbeleid

 • nieuwe hoog-effectieve aanpakken en voorzieningen realiseren samen met u

 

Zie ook www.vinci-toponderwijs.nl

bottom of page