top of page
Edited Image 2014-4-30-15_2_53.png

ORGANISATIE VINCI 

Vinci ontwikkelt en implementeert effectieve OAB voorzieningen en aanpakken. We beginnen vanuit de beoogde opbrengst. We werken op basis van wetenschappelijke kennis, en werken samen met experts uit wetenschap, beleid en praktijk. Zie ook: www.vinci-toponderwijs.nl

Vinci is een netwerk van experts met dezelfde hoge ambities.

Het kernteam bestaat uit:

  • Arjen Scholten, initiatiefnemer en projectleider van o.a. de Brede School Academie (BSA)

  • Kees Broekhof, taalexpert, trainer en curriculumontwikkelaar van Sardes

  • Walter de Wit, onderwijsonderzoeker en –adviseur van Oberon.

 

Het kernteam werkt samen met een kring van specialisten op het gebied van professionele leercultuur, ICT, communicatie, VVE (Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie) en IKC/Brede School. Deze kring van wetenschappers en praktijkdeskundigen streeft net als het kernteam naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs, met bijzondere – maar geen exclusieve – aandacht voor achterstandsleerlingen. Om effectief

en inspirerend onderwijs tot stand te brengen verbindt Vinci zich voor een langere periode

aan een onderwijsvoorziening. Dit kan een volledig nieuwe voorziening zijn, die vanaf de

start door Vinci wordt opgebouwd en begeleid; het kan ook versterking van een bestaande voorziening zijn. Vinci maakt zich, samen met de opdrachtgever, verantwoordelijk voor het resultaat.

Veel goede ideeën komen voort uit een emotie. Die van ons? Verwondering. Over het potentieel van achterstandsleerlingen dat onvoldoende tot bloei komt. Over het moeizame imago dat kleeft aan veel onderwijs achterstanden beleid. We ontwikkelen goed kennisonderbouwde onderwijsaanpakken en voeren die uit.

bottom of page