top of page
Edited Image 2014-4-30-15_2_53.png

WAT IS TOP VVE?

De afgelopen drie jaar werkte Stichting Vinci aan een vervolg op de Brede School Academie (BSA). Met dat concept werden opmerkelijke resultaten geboekt met doelgroepleerlingen uit de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. De BSA toonde ondubbelzinnig aan dat het kan: goed doordachte en kennis onderbouwde aanpakken kunnen leiden tot veel grotere effecten van onderwijs aan doelgroepkinderen. Met een grote groep wetenschappers, onderzoekers en praktijkexperts ontwikkelde Vinci een nieuw, vergelijkbaar concept, nu gericht op de effectverhoging van VVE (voor – en vroegschoolse educatie).

 

 

 

Een belangrijke aanleiding daarvoor waren de uitkomsten van het landelijk onderzoek Pre-Cool naar de effecten van VVE. Dat liet zien dat de educatieve kwaliteit op veel VVE-groepen relatief laag is. Met het concept Top VVE wordt daarom ingezet op een sterke verbetering van de educatieve kwaliteit – om daadwerkelijk achterstanden te bestrijden moet die van het allerhoogste niveau zijn.

 

We willen zorgen voor meer effectiviteit, door wetenschap en praktijk nog sterker met elkaar te verbinden, en vooral ook voor nieuwe energie, ingegeven door hoge verwachtingen, een inspirerende professionele cultuur en een groot vertrouwen in het ontwikkelingspotentieel van jonge kinderen

 

Met Top VVE worden voor het eerst een aantal effectieve aanpakken en inzichten uit de wetenschap gecombineerd. De VU dacht mee over de  ondersteunende rol van deelnemende ouders. Omgevingspsychologen deden dat over de inrichting van de lokalen. Het centrale doel van het programma is om de taal- en denkontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren door hun natuurlijke nieuwsgierigheid aan te spreken. We richten ons specifiek op taal en denken, omdat deze facetten van de cognitieve ontwikkeling sterk bepalend zijn voor de onderwijskansen van kinderen en omdat veel programma’s nu juist op dit punt onvoldoende resultaten laten zien. Dat vraagt wat van pm’ers en leerkrachten. In het concept is professionalisering dus geen ‘extra’, maar een hoofdbestanddeel. De lijnen training, coaching, kennisgemeenschap en onderzoek zijn er op gericht om hun vaardigheden te vergroten. En dat lukt. Uit recent onderzoek door de Universiteit Utrecht blijkt de educatieve kwaliteit op Top VVE locaties van een ‘opvallend hoog niveau’.

bottom of page